Analiza kreativnih i kulturnih industrija

  1. Home
  2. Uncategorized
  3. Article detail

Analiza kulturnih i kreativnih industrija (KKI) provedena je u okviru projekta “Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, koji realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ u saradnji sa partnerskim organizacijama / institucijama, Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid, Podgorica i Razvojnom agencijom Sisačkomoslavačke županije SIMORA d.o.o. Projekat se finansira sredstvima EU, Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.
Fokus analize KKI stavljen je na aktere u ovoj oblasti i na pružaoce know-how usluga, te na mogućnosti povezivanja sa tradicionalnim sektorima. Akteri KKI uključuju javne i privatne pravne subjekte, preduzetnike, individualce i freelancere koji su već aktivni ili imaju potencijal za profesionalni razvoj u ovom sektoru.
Posebno bitni aspekti uključuju analizu ekonomskih performansi identifikovanih nosilaca KKI, kao i sagledavanje pristupa znanju u smislu postojanja i dostupnosti formalnog i neformalnog obrazovanja i vještina potrebnih za bavljenje KKI

Analiza kulturnih i kreativnih industrija Prijedora, Podgorice i Sisačko-moslavačke županije (2)

CreativeCBC

Author Since: June 17, 2021

Leave Your Comment