Poziv za Living Lab Workshop u Podgorici

  1. Home
  2. Know how section
  3. Living Lab
  4. Article detail
Poziv za Living Lab Workshop u Podgorici

Pozivamo Vas na dvodnevnu radionicu koja će se održati 24. i 25. februara u Upbeat hub, Event & Training Centre, na kojoj ćemo zajednički započeti stvaranje strukture za odgovorno riješavanje izazova razvoja zajednice. ADP-Zid tim u okviru CREATIVE@CBC projekta ovu radionicu organizuje i sa namjenom razumijevanje living lab koncepta u primjeni u razvoju servisa namijenjenih boljem povezivanju različitih aktera takozvane “četvorostruke spirale” koju čine predstavnici i upošljeni u biznis sektora, predstavnici akademske i kreativne zajednice, mladih, predstavnika lokalnih institucija i javnih preduzeća i svih predstavnika civilnog sektora i pojedinaca zainteresovanih za razvoj.


Preovladavajuća mišljenja učesnika radionice će biti prikupljena i objedinjena u formi zaključaka i preporuka za naredni skup koji će biti održan u martu, a razvijaće se otvoren i participativni model koji adekvatno odgovara identifikovanim potrebam i izazovima.

Workshop će voditi Francesco Molinari, doktor u oblasti ekonomije javnog sektora i upravljanja regulisanih sektora, ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju pristupa Living Lab-a pristupa na teritoriji cijele Evropske Unije. ADP-Zid se registruje kao dio inovativnog ekosistema za podršku razvoja inovacija u formi Poslovno-tehnološkog inkubatora u čiju strukturu, pored razvijenog maker space i istraživačkog centra, nastojimo involvirati living lab concept koji će biti vlasništvo svih uključenih aktera.
Living Lab se definiše kao javno-privatno partnerstvo ljudi koje je korisnički orijentisano i uključuje ko-kreativne inovacije u realnim i realističnim okruženjima. Ovaj pristup i sama misija i vizija Living Lab-a je participacija u ekosistemu koji podstiče inovatore, kreativne i kulturne industrije, privredu, javne ustanove i naučnu zajednicu na razvoj inovacija, stvaranje novih vrijednosti, proizvoda i procesa razvojem saradnje i partnerstva. Prvi living lab-ovi su se počeli pojavljivati još od 2004. Godine, dok u Crnoj Gori takav pristup još uvijek nije primjenjen.


Očekujemo vašu prijavu, vjerujući da ćete prepoznati jedinstveni potencijal ove ideje i svojim prisustvom doprinijeti kvalitetu rješenja koja će proisteći sa ovog skupa, a shodno interesovanju i postati dio structure Living Lab-a, kao pojedinac ili u ime vašeg pravnog subjekta. Prijave su otvorene do 21. Februara putem e mail-a: savjetovaliste@zid.org.me. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona 067/210-848 ili navedenog mejla.

Radionica se organizuje u okviru projekta “Razvoj prekogranične mreže za saradnju kreativnih industrija -CREATIVE@CBC” i osmišljen je od strane vodećih razvojnih organizacija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, PREDA, SIMORA i ADP-Zid. Projekat je kofinansiran iz fondova Evropske unije, EFRR-a i IPA II.

CreativeCBC

Author Since: June 17, 2021

Leave Your Comment