JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U CO-CREATION PROGRAMU

 1. Home
 2. Funding opportunities
 3. Local calls, funds, competitions
 4. Article detail
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U CO-CREATION PROGRAMU

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”, u okviru  projekta ”Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije-CREATIVE@CBC” poziva sve zainteresovane da se prijave na program podrške razvoju biznisa, koji će se provoditi po metodologiji tzv. ko-kreacijskog programa (Co-creation program).

Ovaj vid programa namjenjen je:

 • Preduzetnicima u različitim oblastima kreativne industrije ili tradicionalnih djelatnosti, zainteresovanih za unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda i usluga;
 • Licima koji žele da pokrenu vlastiti posao, a na bazi poslovnog koncepta koje će razviti u okviru programa.

Odabrani polaznici će u okviru programa pohađati stručne seminare iz oblasti razvoja poslovne ideje metodom Business model canvas, marketinga, finansijskog planiranja, intelektualnog vlasništva i prezentacijskih vještina. Pored stručnih seminara, polazicima programa će na raspolaganju biti i individualna mentorska podrška u razvoju konkretnog proizvoda ili usluge.

Mentorska podrška će se ogledati u vidu savjetodavne stručne pomoći i obuka iz pojedinih oblasti, i to putem individualnog rada sa korisnicima , ali  i grupnim radionicima na određenu oblast.

Kroz pomenute faze  programa polaznici će imati podršku predavača i mentora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, prostorije i opremu kreativnih centra u Prijedoru, Novskoj i Podgorici, a kao glavni rezultat, polaznici će po okončanju programa imati finaliziran poslovni koncept spreman za realizaciju.

Pored toga programom će biti omogućeno i umrežavanje/povezivanje polaznika i njihovih proizvoda/usluga sa potencijalnim korisnicima i lokalnim poslovnim subjektima.

Program će trajati u periodu od novembra 2021. do marta 2022. godine, a po završetku programa 3 najbolje ideje će biti odabrane za predstavljanje preduzetničke ideje na forumu koji će biti organizovan od strane partnera na projektu, u sklopu završne konferencije projekta u Prijedoru .

Prijaviti se mogu sva zainteresovana lica koja:

 • posjeduju određene vještine, ali ne i znanja potrebna za razvoj i plasman proizvoda/usluga,
 • posjeduju ideju čiji potencijal žele da istraže,
 • posjeduju ideju, ali nemaju tehničko-tehnološke uslove za njenu realizaciju,
 • trenutno plasiraju proizvode i usluge, i žele da unaprijede svoje poslovanje.

Aplicirati se može individualno ili u grupi (timu) sa drugim zainteresovanim licima.

Prijaviti se možete putem aplikacione forme koju možete pronaći na linku.

Rok za prijavu na program podrške  je 12.11.2021. godine, do 15:00h. Odabrani kandidati će po isteku roka za prijavu, u roku od 5 dana biti pozvani na intervju tokom kojeg će se izvršiti evaluacija kandidata i poslovnih ideja.

Prednost prilikom odabira će imati poslovne ideje koje se odnose na:

 • Unikatni predmeti i usluge (ručni radovi i male proizvodne serije);
 • Proizvodi i usluge iz oblasti IT (web shop koncepti, tematske platforme);
 • Audio/video sadržaji za komercijalne svrhe;
 • Gejming sadržaji;
 • Outsourcing inicijative.

Agencija PREDA-PD će lične podatke prikupljene na ovaj način koristiti samo u navedene svrhe, a svaka daljnja upotreba ličnih podataka biće podložna daljem pristanku prijavljenih lica.

Projekat „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ provodi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u saradnji sa partnerskim organizacijama, Razvojnom agencijom Sisačko-Moslavačke županije SI-MO-RA, te Asocijacijom za demokratski prosperitet ZID iz Podgorice. Glavni cilj projekta „CREATIVE@CBC“ je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativne industrije i međusektorsko povezivanje sa IT, kulturnim i tradicionalnim industrijama. Projekat CREATIVE@CBC je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR.

Trajanje projekta je od  01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu
CreativeCBC

Author Since: June 17, 2021

Leave Your Comment